sdf
BLOG

NELER OLUYOR İŞİME ? VUCA DÜNYASI!

Bu soruyu gerek firmada görev yapan gerekse kendi işini yapan her dünya vatandaşı kuruyor şu aralar. İşimiz ve iş yapış şeklimiz dünyanın içinde bulunduğu muğlak durum gereği bambaşka bir hal aldı. Şartlar tamamen bizden bağımsız belirsizlik içinde rotasız bir şekilde devam ediyor. Planlar günlük, aksiyonlar plansız seyrediyor. Aslında daha öncesinde bildiğimiz ancak şirket ve sektör bazında seyreden Vuca dünyasının tam ortasına düştük. Vuca ne demek peki?

Soğuk Savaş’ın bitmesi ve tehditlerin ortaya çıkması neticesinde yeni güvenlik ortamını tanımlamak için ABD ordusu tarafından ortaya atılan VUCA kavramı, bulunduğumuz dönemin şartlarını anlamak için giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Değişken (volatile), belirsiz (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlak (ambigious) olarak açıklanan VUCA kavramı, 2000’li yıllarda ortaya iyice belirginleşen gelişmeler iş dünyasında da sıkça konuşulur oldu. Değişkenlik, değişimin hızının ve boyutlarının gittikçe artmasına; belirsizlik öngörülemezliğin en belirleyici kural olmasına, karmaşıklık parçalar arasındaki ilişkilerin kurulmasının zorlaşmasına ve muğlaklık da çevremizdeki olguları anlamlandırmakta zorlanmamıza işaret ediyor.

Gördüğünüz gibi tüm gezegen VUCA DÜNYASI oldu çıktı.

Neler oluyor işime

VUCA’nın açılımını yapmak gerekirse:

Değişkenlik (Volatility): Çevredeki değişikliklerin sıklığı olarak tanımlanabilir. Değişkenlik eğilimi, önceden bilgilendirilmiş ve hazırlanan öngörü mekanizmalarının yokluğuyla hızlı bir uyum sağlamayı gerektirir. Değişken atmosferler, daha iyi beklenti sağlayacak makroekonomik perspektifleri olan dönüştürücü liderleri gerekli kılar.

Belirsizlik (Uncertainty): Geleceği iş açısından görememe olarak tanımlanabilir. Belirsizlik, karar verme yeteneklerini bulanıklaştırarak projelerde ve stratejik planlamalarda gecikmelere neden olur. Risklerin ve fırsatların açıkça tanımlanması ve kontrol edilebilir çözüm yolları, belirsizlikteki ilk önceliklerdir.

Karmaşıklık (Complexity): Şu anda verilerdeki veya durumlardaki nedensellik analizinde güçlük çekiyoruz. İş dünyası liderleri şimdi birbirine bağlı bir sisteme maruz kalıyorlar; hangi faktörün diğerini tetiklediği tahmin etmekte zorluk çekmektedir.

Muğlaklık (Ambiguity): Belirsiz ortamlar, iş liderlerini olayları ve verileri düzgün şekilde yorumlamada zor durumda bırakıyor. Bu kapsamda, veriyi anlamlandırmak yüksek belirsizlikte başarısızlığa uğruyor. (Stratejico)

Şu dönemde kurguladığımız planlar stratejilerinizin sadece “A” ve “B” plan örgüleri kurumunuz için yetersiz kalabilir. O zaman B planını uygulayalım diye bir iç açıcı, ruh ferahlatan piyasa ortamı kalmadı.

Planlı ve tüm olasılıkları detaylı çalışmamız gerekiyor. Bu da ancak Vuca ile mümkün.

Aslında son zamanlarda çeviklik kelimesinin iş hayatına taşındığını da ele alırsak aradaki bağlantı kaçınılmaz. Çünkü ne diyor vuca;

*Çevredeki değişikliklerin sıklığını tanımla. Değişken atmosferler, daha iyi beklenti sağlayacak makroekonomik perspektifleri olan dönüştürücü liderleri gerekli kılar.

* Geleceği iş açısından göremeyebilirsin. Risklerin ve fırsatların açıkça tanımlanması ve kontrol edilebilir çözüm yolları bulmalıyız ve bu belirsizlikteki ilk önceliklerdir.

* Şu anda verilerdeki veya durumlardaki nedensellik analizinde sıkıntı yaşıyoruz. Hangi faktörün neyi tetiklediğiyle ilgili detaylı çalışmalı ve kimsenin aklına gelmeyecek sorunları aklımıza getirmeliyiz.

* Ve ne yazık ki kazın ayağı öyle değil durumu yani muğlaklık ortalığı yakıp kavuruyor.

Bu dönemde çalışmaktan çok düşünerek ayakta kalabiliriz. Vuca dünyasına ayak uydurmamız güç olabilir ancak bu dünyada ayakta kalanlar çok güçlenmiş bir şekilde iş hayatlarına devam edecekler.

Bizler danışmanlık hizmeti verdiğimiz birey yada kurumlarda vuca dünyasının kapılarını açıp onlara bu yeni dünyada nefes alabileceklerini anlatıyoruz. ya siz nefes almak için neleri farklı yapardınız acaba...

Gonca Berktay

Geri Dön