HİZMETLERİMİZ

DUYGUSAL ZEKA (EQ) RAPORU

DUYGUSAL ZEKA NEDİR?

Duygusal Zeka (EQ) bir liderde en çok aranan özelliklerden biridir. Bir araştırmaya göre, yüksek Duygusal Zeka sahibi kişilerin etkileme, yönetme, müzakere ve/veya başkalarına hizmette bulunma ile ilgili pozisyonlarda %40’tan %122’ye kadar daha etkili oldukları ortaya çıkmıştır. EQ insanların Duygusal Zeka’yı anlaması ve geliştirmesi için basit bir model sunmaktadır.

DUYGUSAL ZEKA NEYİ ÖLÇER?

EQ şu soruyu sorar: Duygusal zekamızı aktif olarak kullanıyor muyuz?

Kişinin performansı söz konusu olduğunda duygusal zekanın , sık sık IQ’dan daha önemli olduğu iddia edilir. Birçok EQ modeli olmasına rağmen hepsi 4 temel kavrama dayanır:

Duygusal zekaya sahip kişiler aşağıdaki eğilimleri gösterirler:

  • Kendi duygusal durumlarının ve etkilerinin farkındadırlar.
  • Başkalarının duygusal durumlarının ve etkilerinin farkındadırlar.
  • Kendi duygusal durumlarını düzeltmek ya da yönetmek için harekete geçerler.
  • Başkalarının duygusal durumlarını düzeltmek ya da yönetmek için harekete geçerler.

Araştırmalar, duygusal zeka ilkelerini geliştiren ve uygulayan insanların akli ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduklarını, iş performanslarını arttırdıklarını, daha üretken ilişkiler kurduklarını ve bunlar dışında başka faydalara kucak açtıklarını gösteriyor.


LİDERLİK GELİŞİMİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı Duygusal Zeka’nın 5 temel boyutunu ölçer.

Hemen hemen tüm liderlik gelişimi eğitimlerinin ortak hedefi duygusal zekayı geliştirmektir. Duygusal Zeka dünya genelinde her türden liderin kendileri hakkındaki farkındalıklarını arttırmasını, liderlik tarzlarındaki kör noktaları kavramalarını, ekipleri ile olan güven ve ilişkilerini geliştirmelerini, kendilerinin ve liderlik ettikleri insanların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalarını sağlar.

DUYGUSAL ZEKA (EQ) RAPORU

Duygusal Zeka 13 sayfalık bir rapordur. İş dostu EQ raporu gerçek insanlar tarafından gerçek sonuçlara ulaşılmak için kullanılan basit ama etkili bir duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracıdır. Ölçülen 5 temel EQ faktörünün tanımları aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel Farkındalık: Kendi ruh haliniz, duygularınız ve güdüleriniz ile bunların diğer kişiler üzerindeki etkilerini algılama ve anlama yetinizdir.
  • Kişisel Denetim: Yapıcı olmayan dürtü ve ruh halinizi kontrol edebilme, yeniden yönlendirebilme ve harekete geçmeden önce düşünmek üzere yargılarınızı erteleyebilme eğiliminizdir.
  • İçsel Motivasyon: Para ve ünvandan bağımsız şekilde çalışma tutkunuz ve hedeflerinize enerjik ve istikrarlı bir şekilde ulaşma eğiliminizdir.
  • Empati: Başkalarının duygusal halini anlama yetinizdir.
  • Sosyal Beceriler: İlişkileri yönetme ve işbirliği ağları oluşturma becerisidir.

Not: Duygusal Zeka, davranışsal zeka ölçme ve değerlendirme araçları içindeki dünyaca ünlü DISC profiliyle birleştirilen ilk duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracıdır.

Emotional Quotient Profile - TTI Success Insights

ÇOK BİLİMLİ YAKLAŞIMDA DUYGUSAL ZEKA (EQ) ARACININ YERİ

Emotional Quotient Profile - Multi–science Emotional Intelligence Assessment

Duygusal zeka kavramı uzun yıllar boyunca araştırmacılar, uzmanlar ve danışmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak ortaya çoğu kez karmaşık, kullanışsız ve uygulaması zor bir çok model ve kavram çıktı. Duygusal Zeka bunları da göz önüne alarak duygusal zekanın temel ilkelerini sunmanın basit ama etkili bir yolunu geliştirmiştir. “Çok bilim”li yaklaşım bir adım öteye geçmemiz için bunlara ek bir derinlik ve netlik kazandırmaktadır.

Çok Bilimlilik Neden Önemli?

Elimizde sadece Duygusal Zeka (ya da tek boyutlu herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı) varken insanları anlamak konusunda tek bir bakış açısına sahibiz demektir. Duygusal zeka konusunda çelişen fikirler olabilir. EQ ile (Davranışsal Zeka olarak bilinen) DISC’i birleştirdiğimizde kişilerin davranış tarzlarının yanında duygusal zeka ilkelerini ne kadar aktif bir biçimde uyguladıkları konusunda da bir içgörüye sahip olabiliriz. Bu birleştirilmiş içgörülerle bir konuşmayı daha verimli hale getirebiliriz. Örneğin “yüksek D” davranış tarzına ve “düşük Kişisel Denetim“e sahip bir kişi, “yüksek D” davranış tarzına ve “yüksek Kişisel Denetim”e sahip bir kişiye göre daha farklı algılanacaktır. İki bilimden aldığımız bilgiler ile (EQ ve DISC) her bir bireye özgü spesifik gelişim stratejileri geliştirebiliriz.

Geri Dön