HİZMETLERİMİZ

Ölçme Değerlendirme ve Gelişim Araçları

Temsilcisi ve analisti olduğumuz ‘TTI Success Insights‘ kuruluşlarının ürettiği ölçme değerlendirme araçlarını uygulamaktayız. Uzun yıllar süren araştırma ve uygulamalar sonucunda etkinliği kanıtlanmış bu araçlar, işe alımdan performans yönetimine, şirket yönetim planlaması ve eğitim projelendirmeye kadar birçok alanda kullanılabilmektedir.

Piyasadaki benzer ürünlerin ötesinde, sunduğumuz araçlar yoluyla kişilerin hakkında bütün bir resim görebilmek mümkün olmaktadır.

  • Hem davranış tercihlerini,
  • Hem sahip oldukları değerleri ve kendilerini nelerin motive ettiğini,
  • Hem de beceri ve yetkinliklerini, aynı anda ve karşılaştırmalı olarak ölçümleyebiliyoruz.

Kurumlar için gerçekleştirdiğimiz ölçme-değerlendirme-geliştirme faaliyetlerinin her biri, proje mantığında ele alınmaktadır. Her bir ölçme-değerlendirme ve gelişim faaliyeti, belli bir zaman planı dahilinde, titizlikle gerçekleşen ön çalışmalar eşliğinde gerçekleşmektedir.

Bireylerin ve kurumların kendilerini ve çalışanlarını tüm detayıyla tanımalarına , potansiyel gelişim planlamasını yapabilmelerini ve kurumların gelişimlerini, verimliliğini arttırmalarını bireylerin ise güçlü ve gelişime açık yönlerini kullanmalarını sağlar.

Kurumların ihtiyaçlarına göre eğitim planlaması yapılması sebebiyle bir konuya yada konulara odaklanılabilir.

Değerlendirme faaliyetlerinin ardından, elde edilen sonuçlar doğrultusunda kişisel ve kurumsal bazda gelişim haritaları hazırlanır ve raporlama yapılır. Ayrıca değerlendirme sonuçlarının iletişimi, birebir veya grup koçluk seansları yoluyla Academyı tarafından gerçekleştirilir.


TRIMETRIX HD NEYİ ÖLÇER?

Davranışları, Motivatörleri, Yetenekleri ve Algıları ölçer!

Dört ayrı bilimi birleştiren ve performansın anahtar alanlarını görmenizi sağlayan güçlü bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

  • NASIL davranıyoruz ve iletişim kuruyoruz: DISC
  • NEDEN harekete geçiyoruz: İşyeri Motivatörleri
  • HANGİ yetkinliklerde ne derecede ustalaşmışız: Yetenekler
  • HANGİ kişisel yeteneklere sahibiz: Algılar (Boyutsal Denge)


LİDERLİK GELİŞİMİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Her bir yetenekte ustalaşma düzeyini belirlemek liderlerin hem kendilerinin hem de yönettikleri kişilerin profesyonel gelişimlerini yönetmek için zamanlarını ve dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Algılarımız düşünce hiyerarşimizi, düşünce hiyerarşimiz seçimlerimizi, seçimlerimiz kararlarımızı, kararlarımız da elde ettiğimiz sonuçları oluşturur. Doğal düşünme modelimizi anlamak doğal yeteneklerimizi ve eğilimlerimizi anlamamızı sağlar, bu da kişisel farkındalığımızı arttırır ve bizi süreç içerisinde daha iyi karar vericiler haline getirir.

Geri Dön